Blog

Energooszczędne domy szkieletowe

IMATALO

IMATALO

IMATALO

IMATALO


UWAGA, nowe panele fotowoltaiczne! Wysokowydajny moduł PV monokrystaliczny o mocy 550 W firmy Sunova Solar.
Moduł SS-550-72MDH ma 144 ogniwa 182 mm, PERC 10BB wykorzystujący technologię Half-cell, która zapewnia wyższą wydajność w porównaniu ze standardowymi modułami.
Dostępny do zamówienia.

Modul PV 550 Wp

Opis, dane


Cena netto, norma pełnopaletowa

Cennik instalacji fotowoltaicznej

Prykładowa oferta na dwie instalacji fotowoltaiczne, cennik instalacji fotowoltaicznej – dach skośny,
dachówka:

Cena instalacji netto. Zawiera pełny
komplet wyporsarzenia z dostawą,
montażem, pomiarami. Gwarancja
producenta, oraz rękojmi instalatora 2 łata


Szukam współpracy z architektem.

Jesteśmy grupą specjalistów branży budowlanej i
media domowych. Budujemy domy szkieletowe,
wyposażając je w wysokim standardzie w system
sterowania mikroklimatem (wentylacja z klimatyzacją i
rekuperacją, pompy ciepła, fotowoltaika). Czego nam
brakuje:

– reprezentowanie (przez specjalistę ds. budownictwa
lub architektury) naszej działalności w języku polskim
(jesteśmy obcokrajowcami rosyjskomownymi);

– wspólnie opracować linię projektów do ich realizacji
za pośrednictwem naszej strony internetowej, naszymi
zawodowcami.


video

Szyba zespolona zamiast okna

O oknach bez ramowych. Wideo nie moje, link: https://www.youtube.com/watch?v=yjhuPTVwVuw&t=61s

Tak to zrobię, jak na rysunku. Cenę 95 zł/mb obwodu szyby zespołowej z materiałem, uważam za okazie i nie będzie ona ważna na stałe.
Dlatego że zawiera odróbkę szpałety okna wewnątrz i zewnątrz i prawie sięga cenę materiałów.


W warunkach naturalnych roślinność, gleba, zbiorniki wodne emitują do środowiska wiele substancji chemicznych, które mają korzystny, leczniczy wpływ na biosferę, a w szczególności na organizm ludzki. Nazywają się je aerostymulantami. Nośnikami świeżości są również inne fizjologicznie aktywne cząsteczki zawarte w powietrzu – jony powietrza, wolne rodniki, atomy, wysoce reaktywne mikro zanieczyszczenia, na przykład ozon, fitoncydy itp. Dzięki nim świeże powietrze ma specyficzny efekt stymulujący. Dlatego cząsteczki aerostymulujące można nazwać witaminami powietrza lub aerowitaminami.

Świeżość powietrza charakteryzuje jego aktywność biologiczną w kontakcie z ludzkim ciałem. Tej jakości nie należy mylić z czystym powietrzem. Powietrze może być całkowicie czyste (na przykład sztucznie przygotowane), ale ono nie będzie świeże. Jednocześnie obecność zanieczyszczeń w powietrzu nie prowadzi do znaczącego negatywnego wpływu na organizm, jeśli powietrze jest wystarczająco świeże. I odwrotnie: zużyte powietrze, nawet jeśli jest czyste, wpływa niekorzystnie, do pewnego stopnia toksyczne. Powietrze pozbawione nośników świeżości nie pobudza ośrodków oddechowych, a jego wchłanianie jest trudne. Na zewnątrz objawia się to tym, że ludzie przebywający w nieświeżym powietrzu (jak to często zdarza się w słabo wentylowanych domach) narzekają na brak tlenu, chociaż w rzeczywistości jest to nie mniej niż na zewnątrz.

Świeżość powietrza mierzy się w punktach. Świeżość czystego naturalnego powietrza szacuje się na 10 punktów. Takie powietrze jest nie tylko nietoksyczne, ale ma również stymulujący, pobudzający efekt. W ten sposób ujawniono stymulujący wpływ świeżego powietrza na układ sercowo-naczyniowy: zwiększoną zdolność funkcjonalną serca, zmniejszenie częstości akcji serca, zintensyfikowane procesy oksydacyjne w mięśniu sercowym i poprawę przewodnictwa w nim. Pod wpływem świeżego powietrza zwiększa się zawartość hemoglobiny i liczba czerwonych krwinek we krwi, opóźnia się wdychanie (o 28 procent) i wydech (o 32 procent), wentylacja płuc wzrasta o 13 procent, a pojemność płuc wzrasta o 14 procent. Ponadto wyeliminowano ogólny dyskomfort termiczny, znormalizowano ciśnienie krwi, zwiększono odporność i potencjał biologiczny organizmu, zwiększono sprawność fizyczną i psychiczną, odporność na zimno, niedotlenienie, substancje toksyczne, mikroorganizmy, choroby zakaźne, poprawiono wzrost włosów i aktywowano wydzielanie gruczołów płciowych.

Jeśli powietrze w pokojach stagnuje, jego świeżość szybko spada. Z powodu znikania wysoce reaktywnych cząstek i aerostymulatorów zaczynają pojawiać się toksyczne właściwości zwietrzałego powietrza. Wyraża się to faktem, że dana osoba ma ciężkość głowy, ból głowy, letarg, a także spadek sprawności umysłowej i fizycznej, zmęczenie i uwagę są rozproszone. Im dłuższy pobyt w stęchłym powietrzu, tym bardziej intensywne złe samopoczucie wzrasta …

Nasz dom jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej. Dostarcza ona potrzebną ilość świeżego powietrza mieszkańcom, oczyszczając go z kurzu i owadów, a jednocześnie oszczędzając energię dzięki odzyskowi ciepła. Świeże powietrze wchodzące do pomieszczenia zastępuje brudne powietrze i nie pozwala, aby zanieczyszczenia osiągnęły poziom niebezpieczny dla zdrowia. W naszych domach prawie nie ma pyłu.Wentylacja mechaniczna z rekuperacją nie jest tanią częścią całej inwestycji. Ale nie jest ona środkiem oszczędzania, tylko narzędziem, za pomocą którego można wydawać pieniądze na utrzymanie zdrowia, aktywności i komfortu.
Gdyby wyżej wymienione nie było dla Państwa argumentem, następnie więcej na temat zanieczyszczeń i ich roli w życiu człowieka.
W powietrzu zamkniętych (niewentylowanych) mieszkań zidentyfikowano do 300 lotnych związków o charakterze chemicznym, różnych endotoksyn, kleszczy, ponad 40 odmian grzybów i zwiększonych stężeń radonu. Zanieczyszczenia emitowane z materiałów wykończeniowych i budowlanych oraz mebli (związki organiczne, azbest i włókna sztuczne, formaldehyd i inne ksenobiotyki, kurz i substancje drażniące); zanieczyszczenia przedostające się do powietrza z budynków mieszkalnych w wyniku działalności człowieka (tlenek węgla, lotne związki organiczne, składniki dymu tytoniowego, pestycydy, aerozole itp.); zanieczyszczenia emitowane podczas spalania gazu pochodzące z zewnątrz (tlenek węgla, dwutlenek azotu, pył, radon, sole metali ciężkich, pestycydy), a także zanieczyszczenia związane ze starymi meblami tapicerowanymi, dywanami, zbytniej ich wilgotności i wilgotności powietrza (roztocza, mikroby, endotoksyny, grzyby, lotne związki organiczne).
Środowisko powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych pogarsza się proporcjonalnie do liczby osób i czasu spędzanego w pokoju. Jednocześnie jedna piąta zanieczyszczeń chemicznych w środowisku życia (dimetyloamina, siarkowodór, formaldehyd, dwutlenek azotu, tlenek etylenu, benzen…), to substancje bardzo niebezpieczne – klasa zagrożenia 2.
Jedną z wiodących mieszanin, które zanieczyszczają powietrze w pomieszczeniach, jest dym tytoniowy, który jest rakotwórczy. Oprócz dymu tytoniowego zanieczyszczenie powietrza przez substancje rakotwórcze przyczynia się od spalania gazu za pomocą kuchenek gazowych. Wiele innych składników powietrza ma również działanie rakotwórcze: b-naftalamina, arsen, kadm, nikiel, chrom, stront, ołów, mangan. Substancje rakotwórcze środowiska mieszkaniowego wpływają na populację w połączeniu z innymi związkami chemicznymi, które mogą mieć właściwości modyfikujące blastogeneza (na przykład benzen, formaldehyd, dichloroetan, chloroform, tetrachlorek węgla, azotan ołowiu). Badania składu chemicznego środowiska powietrza w pomieszczeniach wykazały, że oprócz dużej liczby lotnych substancji organicznych i nieorganicznych, powietrze mieszkalne może zawierać aerozole różnych metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, cynku, żelaza, manganu, rtęci, strontu, miedzi itp.
Czyste powietrze w domie
Najczęściej głównym źródłem metali ciężkich w powietrzu jest zanieczyszczone powietrze atmosferyczne, jednak dzienne stężenie wielu metali w powietrzu pyłu „domowego” znacznie przewyższa stężenia w powietrzu atmosferycznym, czasem 7-10 razy. Ponadto powietrze w pomieszczeniach może być zanieczyszczone metalami pochodzącymi z lokalnych źródeł (zepsute termometry, zabawki, biel cynkowa, środki owadobójcze itp.). W ostatnich latach udowodniono, że pod wpływem naturalnych czynników fizycznych i chemicznych (ozon, promienie UV, tlenki azotu) zachodzą procesy przemiany substancji organicznych zawartych w powietrzu i pyle wewnętrznym.Wykazano, że każdy związek organiczny pod wpływem czynników fizyko-chemicznych w środowisku wytwarza do 16–26 produktów przemiany, z których wiele jest bardziej toksycznych i niebezpiecznych niż substancja wyjściowa. Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach w dużym stopniu przyczyniają się do czynników biologicznych, które obejmują różne mikroorganizmy z powietrza i kurzu domowego (E. coli, gronkowce i inne czynniki bakteryjne i wirusowe oraz ich toksyny), różne rodzaje grzybów, a także odpady ludzkie, zwierząt domowych, ptaków, owady, zwłaszcza karaluchy i robaki (amoniak, fenole i inne chemikalia, naskórek, włosy, wełna, pióro, łupież i inne składniki).Ten cały zestaw zanieczyszczeń powoduje wiele chorób z listą w kilkudziesięciu punktów, w tym raka i chorób sercowo-naczyniowych.
błog o budowie
Dlatego w wielu krajach o wysokim standardzie życia i wysokim średnim czasie jego trwania, wymuszona wentylacja pomieszczeń mieszkalnych jest normą. Ponieważ tylko to gwarantuje uwolnienie od niebezpiecznego wpływu na zdrowie powyższej grupy zanieczyszczeń, dając na zamian świeże powietrze. I Żadne oczyszczacze powietrza ani „przyjazne dla środowiska” materiały do ​​ścian, dekoracji lub izolacji nie zastąpią go.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!